top of page
Takvård
Mossa och alger

Det är viktigt att känna till att försäkringen inte ersätter skada på tak och / eller byggnaden i övrigt som orsakats av läckage från tak. Har man mossa och alger på sitt tak är det viktigt att man vårdar det i tid. När mossa och alger samlas på taket hindrar det vatten från att rinna av. Det sliter på ytskiktet på taket, och gör att vatten tränger sig in i skarvar och orsakar fuktskador. Sedan när vintern kommer och det blir minusgrader tillkommer frostsprängningar vilket i sin tur leder till läckage.

Det kan bli en dyr påkostnad och resulterar ofta i att man får byta ut taket.

Utförande
  • Vi utför en visitation och avgör hur ditt tak ska prepareras.​

  • Vi behandlar takpannorna med ett medel som nedbryter alger, mossa och lav men bevarar takpannan.

  • ​När mossan, alger och lav är nedbruten byter vi ut eventuellt trasiga takpannor och inspekterar hängrännor.

  • ​Vi sprutmålar taket med en kulör i två lager för att komplettera takets livslängd och estetik.​

  • ​Hedens Tak lämnar kunden med 10 års garanti på takvård.

Boka en kostnadsfri offert här

Vill du läsa mer om försäkring, garanti, arbetsmiljöpolicy

bottom of page