top of page

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy är ett verktyg i vår strävan mot en arbetsmiljö som präglas av säkerhetstänkande och trivsel.

Vår bransch är särskilt utsatt för risker och därför anser vi att alla anställda måste vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Vi skall alltid sträva efter att förebygga skador och ohälsa genom olycksfall, belastningsskador eller psykiskt ohälsa.

insurance-policy-icon-260nw-606142694_ed

Detta vill vi uppnå genom att:

  • I vår dagliga verksamhet aktivt arbeta med arbetsmiljöer för våra pågående projekt

  • Månadsvis diskutera arbetsmiljö på de personalmöten vi har

  • Kontinuerligt se över vår personliga skyddsutrustning och se till att den är i oklanderligt skick

  • Regelbundet genomföra kurser om taksäkerhet för samtliga i personalen

  • Ge nyanställda en introduktion i vårt säkerhetstänkande

  • Verka för att arbetsmiljöarbetet finns med i alla beslutsprocesser inom företaget

  • Tillse att våra lagkravsregister uppdateras och att vi följer lagen

  • Samtliga anställda skall omfattas av en sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård

Ekonomi

Vi på Hedens Tak har totalekonomi över våra projekt. Du som kund betalar inget före avslutad entreprenad. När vi har avslutat och besiktigat projektet så får du som kund en faktura med 10 dagars betalningsvillkor.

Vi reglerar med ROT-avdraget. Mer om rot avdrag kan du läsa

skatteverket.se

Försäkring

Vi är fullt ansvarsförsäkrade upp till 10 miljoner kronor.  Skulle olyckan vara framme så bär vi på Hedens Tak ansvaret.

Garanti

symbol.png
f0c3a150-ee84-4618-93ac-358a46406b40.png
bottom of page