Om Hedens Tak

Hedens Tak innehåller ett härligt jobbteam. I detta gäng har vi utbildat folk inom de grenar för att kunna utföra, takomläggning, snickeri, målning, markarbete som dränering. Vi har snickare, ställningsbyggare, Heta arbeten, papptakspecialist, utbildade takläggare, målare, ekonom och säljare med bred kunskap.

Vi har yrkesbevisen och referenser som vi stolt visar upp för våra potentiella kunder.

Anlita riktiga hantverkare / takläggare

Vi får ofta beröm över vårt upplägg, vår projektering och vårt utförande av arbeten. Det gör oss självklart stolta, men vi vet med oss att håller du inte ett noggrant grundarbete så blir det svårt att hålla den projektering som krävs för att lyckas.

Vi når våra mål, vilket gör att vi är dem mest lyckligaste takläggarna som går till jobbet.

Vi vill säga att vi skiljer oss från mängden. För oss är det viktigt att ställa höga krav på oss själva. Vi uppfyller de krav som arbetsmiljöverket svensk byggindustri Konsumentverket ställer för företagare inom byggbranschen

Totalansvar

Vi har totalansvar över vår personal och byggnaden under projekttiden. När du anlitar Hedens Tak så ska du känna dig trygg med totalentreprenaden. Vi följer hantverkareformuläret -17 som är framtagen av svensk byggindustri för din och vår trygghet.

Har du tänkt på att när du köper olika tjänster av olika hantverkare så är det du som kund som bär huvudansvaret för en säker arbetsplats. Skulle det inträffa en olycka så bär du ett visst ansvar som kan få onödiga konsekvenser.

Vi jobbar enbart med totalentreprenad vilket innebär att vi på Hedens har totalansvar för att du som kund ska känna dig helt trygg och utan ansvar. Vi är ansvarsförsäkrade samt lämnar fulla garantier på att arbetet utförts på ett fackmannamässigt vis.

Lämna över ansvaret till oss och luta dig tillbaks.

Ekonomi

Vi på Hedens Tak har totalekonomi över våra projekt. Du som kund betalar inget före avslutad entreprenad. När vi har avslutat och besiktigat projektet så får du som kund en faktura med 10 dagars betalningsvillkor.

Vi reglerar med ROT-avdraget. Mer om rot avdrag kan du läsa om på skatteverket.se

Försäkring

Vi är fullt ansvarsförsäkrade upp till 10 miljoner kronor.  Skulle olyckan vara framme så bär vi på Hedens Tak ansvaret.